สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2013
อัพเดท2/10/2013
ผู้เข้าชม42877
แสดงหน้า53055
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
แบบทดสอบ

อ่าน 2733 | ตอบ 2
หลักสูตรท้องถิ่น
แบบทดสอบความเข้าใจ
ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

 

 

ข้อที่ 1)
ประเพณีบุญบั้งไฟ นิยมจัดขึ้นในเดือนใดของทุกปี
   เมษายน
   พฤษภาคม
   มิถุนายน
   กรกฎาคม

ข้อที่ 2)
วัตถุประสงค์ของการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ คือข้อใด
   เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
   เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำในการเพาะปลูก
   เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
บั้งไฟ แบ่งออกได้เป็น กี่ประเภท
   9
   11
   13
   15

ข้อที่ 4)
ข้อใด ไม่ จัดว่าเป็นประเภทของบั้งไฟทั้งหมด
   บั้งไฟม้า บั้งไฟช้าง บั้งไฟโมด
   บั้งไฟดอกไม้ บั้งไฟตื้อ บั้งไฟฮ้อย
   บั้งไฟพลุ บั้งไฟตะไล บั้งไฟจินาย
   บั้งไฟสิบ บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน

ข้อที่ 5)
บั้งไฟล้าน ที่อำเภอราษีไศล จัดทำขึ้นมีขนาดความยาวเท่าไร
   ความยาวไม่เกิน 3.0 – 4.5 เมตร
   ความยาวไม่เกิน 4.0 – 4.5 เมตร
   ความยาวไม่เกิน 4.0 – 5.0 เมตร
   ความยาวไม่เกิน 5.0 – 5.5 เมตร

ข้อที่ 6)
ข้อใด ไม่ใช่ บั้งไฟที่นิยมนำมาใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
   บั้งไฟร้อย
   บั้งไฟหมื่น
   บั้งไฟแสน
   บั้งไฟล้าน

ข้อที่ 7)
ข้อ ไม่ใช่ การเซิ้งบั้งไฟ
   พวกเซิ้งธรรมะ
   พวกเซิ้งกินเหล้า
   พวกเซิ้งขอเงิน
   พวกเซิ้งรำวง

ข้อที่ 8)
คำเสี่ยงทายที่ได้จากการที่บั้งไฟจุดไม่ขึ้น มีว่าอย่างไร
   น้ำประจำปีจะมากและทำให้ไร่ที่ลุ่ม เสียหาย
   แผ่นดินจะเกิดความแห้งแล้ง
   การเกษตรจะมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
   ฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล

ข้อที่ 9)
จากคำสี่ยงทายที่ว่า “แผ่นดินจะเกิดความแห้งแล้ง” เกิดจากลักษณะตามข้อใด
   บั้งไฟจุดไม่ขึ้น
   บั้งไฟระเบิดแตกกลางอากาศ
   บั้งไฟจุดขึ้นสวยงามและสูง
   ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10)
ในการแข่งขันการจุดบั้งไฟ มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินตามข้อใด
   ความสวยงาม
   ความสูง
   วัสดุที่ใช้ประกอบบั้งไฟ
   ถูกทุกข้อ

 

ความคิดเห็น :
2
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 13/11/2019 12:08
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :