สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2013
อัพเดท2/10/2013
ผู้เข้าชม42877
แสดงหน้า53055
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้

อ่าน 357 | ตอบ 1
สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้
  1. กิจกรรมในชั้นเรียน  โดยจัดเอกสาร  ใบความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ในประเพณีบุญบั้ง
ไฟอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร  วัสดุ – อุปกรณ์และขั้นตอนการทำบั้งไฟ
  1. มีการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลในชุมชน  เพื่อนำมาประกอบการเรียนการสอน
  2. มีการลงมือปฏิบัติจริง  ในการทำบั้งไฟ
  3. มีการอภิปรายเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและเกิดความสามัคคี
  1. มีการวัดผลประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรม
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 18/11/2019 17:10
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :