สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2013
อัพเดท2/10/2013
ผู้เข้าชม42877
แสดงหน้า53055
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
คำนำ

อ่าน 4148 | ตอบ 1
คำนำ
 
           
หลักสูตรฉบับนี้จัดทำเพื่อประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษางานในท้องถิ่นของตนเอง มีความสนใจและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
            คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หลักสูตรฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียน  ผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างมาก
            หลักสูตรฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร.เดชกุล  มัทวานุกุล  ที่ได้แนะนำแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  รวมทั้งบุคลากรในท้องถิ่นของอำเภอราษีไศลทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลด้วยดี   จึงขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย
 
 
 
                                                                                                            คณะผู้จัดทำ
                                                                                                      16  กันยายน  2555
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
warehouse for sale warehouse for sale warehouse for sale Miami warehouse for sale Miami warehouse for sale Miami warehouse for sale warehouse for sale Miami FHA approved homes for sale contemporary homes for sale Miami real estate Alaska real estate Charleston SC real estate | Offices For Sale | Commerial Real Estate | Commercial Real Estate Miami | Commercial Property | Miami Dade Commercial Real Estate | Commercial Property | Commercial Property For Sale | Commercial Real Estate Mls | Commercial Real Estate Miami | Commercial Real Estate Miami | Commercial Real Estate Agents | Commercial Property Brokers | Commercial Real Estate Mortgage | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate In Miami | Commercial Real Estate Agents | Office Space Miami Florida | Commercial Real Estate Miami Fl | Commerical Real Estate For Sale | Commercial Mortgage Interest Rates | Warehouses For Sale Miami | Warehouse For Lease | Office Building For Sale | Warehouses For Sale | Miami Commercial Realtors | Hotels For Sale | Commercial Building For Sale | Commercial Warehouse For Sale | Commercial Real Estate Agent | Comercial Property | Office Space Miami | Comercial Real Estate For Sale | Office Building For Rent | Miami Commercial Real Estate | Commercial Realtors | Commercial Mortgage | Warehouse For Lease | Office Building Miami | Buy Hotel | Commercial Real Estate Miami Florida | Warehouse For Sale | Search Commercial Real Estate | Commercial Property | Warehouses For Sale | Commerical Real Estate For Sale | Commercial Realtor | Miami Commercial Real Estate For Sale | Hotel For Sale | Commercial Real Estate Agents | Comercial Property | Commercial Office Buildings For Sale | Commercial Real Estate Miami Fl | Office Space For Rent Miami | Motel For Sale | Office Building For Lease | Shopping Center For Sale | Commercial Real Estate Companies | Commerical Real Estate Listings | Hotel For Sale | Warehouse For Sale Miami | Office Building For Lease | Commercial Real Estate Miami | Commerical Real Estate | Office For Rent | Commercial Property | Warehouse Space | Warehouse For Sale Miami | Doral Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Mortgage | Doral Florida Commercial Real Estate | Miami Warehouses | Commercal Property For Sale | Warehouse In Miami | Warehouse For Sale In Miami Florida | Warehouse Listings | Commercial Office Space | Commercial Real Estate | Commercial Mls | Office Building For Sale | Commercial Real Estate Company | Commercial Real Estate For Sale | Commercail Real Estate | Commercial Property For Sale | Miami Commercial Real Estate Broker | commercial real estate companies | Office Space For Rent Miami | Warehouse For Sale | Office Building | Miami Warehouse | Commercial Real Estate Miami Fl | Offices For Lease | Commercial Real Estate Broker | Miami Warehouses For Lease | Office Space For Lease | Hotel Brokers | Commerical Real Estate Companies | Commercial Properties | Office Building Sale | Miami Office Buildings | Office Buildings | Miami Warehouse Space | Commercial Mortgage Rates | Commercial Real Estate Search | Comercial Property For Sale | Hotel Motels For Sale | Lease Office | Commercial Realtors | Industrial Property | Warehousing | Commercial Real Estate Loan | Commercial Real Estate Brokers | Office Space For Sale | Warehouses For Sale In Miami | Warehouse For Lease | Hotel Brokers | Miami Commercial Real Estate | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Miami Florida | Office Buildings For Sale | Commercial Real Estate Agent | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | Commercial Office Building | Office Buildings | Commercial Real Estate Companies | Warehouses For Sale | Commercial Real Estate Listings | Hotel Broker | Commercial Properties | Commercialrealestate | Commercial Realtor | Miami Dade Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Broker Miami | Motel For Sale | Commercial Real Estate Brokers | Miami Commercial Real Estate Broker | Buildings For Sale | Office Buildings For Sale | Office Building For Sale | Warehouses For Sale Miami | Commercial Properties | Commercialrealestate | Miami Warehouse Space | Commercial Mortgage | Commercial Realtors | Office Space For Lease | Warehouses For Sale Miami | Commercial Real Estate Brokers | Office Space For Rent | Miami Commercial Realtors | Commercial Real Estate Interest Rate | Warehousing | Warehouse For Lease | Office Space | Office Space | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate Listing
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 16/03/2019 05:29
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :