สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2013
อัพเดท2/10/2013
ผู้เข้าชม42877
แสดงหน้า53055
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบั้งไฟ

อ่าน 6033 | ตอบ 1
หน่วยที่ 3
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบั้งไฟ
 
ประเภทของบั้งไฟ
            บั้งไฟ แบ่งออกได้  11  ชนิดดังนี้
1.  บั้งไฟโมดหรือโหมด
                   บั้งไฟโบดหรือโหวด  เป็นบั้งไฟขนาดเล็กตัวกระบอกจะยาวขึ้น  ประมาณ  4 - 10  นิ้วบรรจุหมื่อหนักประมาณ  1  ส่วน  8   ถึง  1  ส่วน  2  กิโลกรัม  ใช้หางยาวประมาณ  1 – 4  เมตรมีกระบอกไม้ไผ่เล็กๆมัดวางรอบตัวบั้งไฟ  นิยมทำประกอบกันในบั้งไฟใหญ่( บั้งไฟหมื่น,  บั้งไฟแสน ) ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมทำ เพราะไม่มีช่าง
2.  บั้งไฟม้า
              บั้งไฟชนิดนี้  เป็นบั้งไฟขนาดเล็กจุดไปตามทิศทางที่กำหนดใช้เส้นลวดเป็นวิถีตรึงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ  ลักษณะทั่วไปเป็นบั้งไฟที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่  1  ปล้องขนาดแล้วแต่ต้องการ  โดยทั่วไปเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  4  นิ้วยาวประมาณ  1  ฟุตทางภาคกลางและภาคอีสาน  เรียกว่า  “ ลูกหนู ”  คล้ายม้าที่กำลังวิ่ง  ถ้าติดรูปอะไรก็เรียกชื่อไปตามนั้นเป็นคนขี่ม้า  รูปวัว แล้วแต่จะทำรูปอะไร  บางครั้งภาคเหนือเรียกว่า  “บอกไฟยิง”
                        3.  บั้งไฟช้าง
                 บั้งไฟชนิดนี้ไม่มีหาง  มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า  “กระโพกหรือตะโพก”  เวลาจุดไม่ต้องการให้พุ่งขึ้นไปแต่ต้องการมีเสียงร้องคล้ายกับช้างร้อง  วิธีทำบั้งไฟให้ใช้กระบอกไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดยาวเพียงป้องเดียว ให้มีข้อปิดทั้ง  2  ด้าน  ทุบไม้ไผ่ให้แตกเล็กน้อย  เจาะรูเพื่อบรรจุหมื่อแล้วต่อชนวนเข้ารูแท่งหมื่อทำจากหมื่อถ่าน  3 – 4  อัดลงในไม้ไผ่ขนาดเล็กให้แน่น แล้วผ่าเอาแท่งหมื่อออกมาคล้ายข้าวหลามให้ได้แท่งประมาณ  3  นิ้ว  การจุดนั้นนิยมต่อพ่วงชนวนบั้งไฟใหญ่เวลาจุดชนวนผ่าจะเกิดเสียงดังเหมือนเสียงช้างร้อง  นิยมวางต่อกันเป็นช่วงๆกระบอก  ถ้าต้องการจะให้มีเสียงดังอย่างไรก็จะมีเทคนิคในการทำให้เกิดเสียงนั้นๆ
4.  บั้งไฟจินาย
                   บั้งไฟจินาย  เป็นบั้งไฟขนาดเล็ก ยาวประมาณ  1 – 4  นิ้ว  เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ  1 – 4  นิ้ว มีหางยาวประมาณ  1  ศอก   เจาะรูที่ใช้จุดชนวนด้านล่างไม่ต้องทะลุขึ้นด้านบน เป็นบั้งไฟที่ใช้จุดเพื่อความสวยงามใช้จุดตามประเพณีต่างๆบางครั้งใช้เมล็ดส้มโฮง  (สำโรง)  โดยเจาะเอาเนื้อในออกแล้วอัดหมื่อเข้าไปแทนปิดด้านบน   แล้วเจาะรูชนวนด้านล่างเล็กๆใช้ก้านใบมะพร้าวมัดติดเป็นหาง เรียกจินายน้อย
                        5.  บั้งไฟดอกไม้
                        6.  บั้งไฟฮ้อยหรือบั้งไฟร้อย
                 บั้งไฟชนิดนี้  เป็นบั้งไฟธรรมดาที่บรรจุหมื่อ  (ดินปืน)  น้อยกว่า  12  กิโลกรัมเป็นบั้งไฟขนาดเล็กใช้จุดเสี่ยงทายในพิธีการขอฝน  บุญเบิกบ้านหรือจุดถวายแถน  เป็นต้น
                        7.  บั้งไฟหมื่น
                  บั้งไฟชนิดนี้  เป็นบั้งไฟขนาดกลาง บรรจุดินปืนหนักระหว่าง  12 – 119  กิโลกรัม ขนาดกระบอกกว้าง  3.5  นิ้ว  ยาวประมาณ  140  เซนติเมตร  ไม่เกิน  180  กิโลเมตร  ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่กระบอกเล็ก(เหลาเล็ก)  กระบอกพลาสติก(เหลาเอสลอน)  การจุดบั้งไฟแข่งขันส่วนมากเป็น     บั้งไฟหมื่น
                        8.  บั้งไฟแสน
                 บั้งไฟชนิดนี้  เป็นบั้งไฟขนาดใหญ่ที่สุด  บรรจุดินปืนหนัก  120  กิโลกรัมขึ้นไป  บั้งไฟขนาดนี้ทำยากที่สุดจะต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษเพราะบั้งไฟขนาดนี้หากแตกแล้วจะเป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นก่อนทำบั้งไฟจะต้องมีพิธีกรรมบวงสรวงให้ถูกต้องตามหลักการทำบั้งไฟแสนเสียก่อนจึงจะลงมือทำ  เมื่อตกบั้งไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการตกแต่งประดับประดาบั้งไฟ
                        9.  บั้งไฟตะไล
                  บั้งไฟชนิดนี้  คือบั้งไฟจินายขนาดใหญ่นั่นเอง  มีความยาวประมาณ  9 – 12  นิ้ว รูปร่างกลมมีไม้บางๆ  แบนๆเป็นวงกลมครอบหัวท้ายบั้งไฟเมื่อพุ่งขึ้นสู่ฟ้าไปโดยทางขวาง
                        10.  บั้งไฟตื้อ
                   บั้งไฟตื้อหรือบั้งไฟกระแตนั่งตอ  เป็นบั้งไฟขนาดเล็กมีหางสั้น  วิธีทำตัดกระบอกไม้ไผ่ขนาด  1  นิ้วครึ่งยาวประมาณ  3  นิ้ว  อัดหมื่อให้แน่นประมาณ  2  นิ้ว  ใช้หมื่อถ่านสามหรือถ่านสี่อัดด้วยเถียดไม้ให้แน่น  ต่อหางซึ่งทำจากไม้ไผ่เหลาเป็นแท่งเล็กๆ  ใช้เลื่อยตัดมุมข้อออกจนเห็นหมื่อ  เจาะให้เป็นรูเล็กๆ แล้วติดชนวน  เวลาจะจุดเอาหางเสียบลงในแท่นที่ตั้งพอให้ตั้งได้ จุดชนวนจากด้านบน บั้งไฟจะพุ่งและหมุนขึ้นสู่อากาศเกิดเสียงดังตือๆ เวลาหมุนจะไม่ค่อยมีทิศทาง  ใช้จุดในงานศพ เวลาจุดมีอันตรายมากไม่ค่อยนิยมทำกัน
                        11.  บั้งไฟพลุ
                   บั้งไฟพลุ  เป็นบั้งไฟที่นิยมจุดในเทศกาลต่างๆ  เช่น  งานกฐิน  งานบุญมหาชาติหรืองานเปิดกีฬา  ฯลฯ  เป็นบั้งไฟที่จุดแล้วทำให้เกิดเสียงดัง  ในอดีตนิยมจุดในงานกฐิน  เพื่อเป็นการบอกข่าวไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไปให้ทราบ
 
 
บั้งไฟอำเภอราษีไศล
            บั้งไฟล้าน
1.   ขนาดของเลาบั้งไฟ  มีความยาวไม่เกิน  4.0 – 4.5  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  8 นิ้ว
2.   ให้ใช้หลักเกณฑ์บั้งไฟแสนโดยอนุโลมและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุม
บั้งไฟสิบล้าน
1.   ขนาดของเลาบั้งไฟ  มีความยาวไม่เกิน  5.0 – 5.5  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  10  นิ้ว
2.   ให้มีการจุดไม่เกิน  3  บั้งเท่านั้น  โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะนำบั้งไฟสิบล้านมาจุด  ต้อง
แจ้งความประสงค์ก่อน
3.   ให้ใช้หลักเกณฑ์บั้งไฟแสนโดยอนุโลมและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุม
บั้งไฟแสน
1.   เลาบั้งไฟแสนจะต้องเป็นท่อพลาสลอน  ส่วนหางต้องเป็นไม้ไผ่นั้น
2.   ต้องไม่มีวัสดุอื่นใดยัดหรืออัดหรือห่อหรือหุ้ม  เลาบั้งไฟโดยเด็ดขาด  ยกเว้น  ภายในอัด
ด้วยดินปืนตามสูตรบั้งไฟแสนหรือเถียดเท่านั้น
3.   ขนาดของเลาบั้งไฟ  ความยาวไม่เกิน  3.8 – 4  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  6  นิ้ว
 
ความแตกต่างของบั้งไฟ
1.  ขนาดของแต่ละบั้งไฟจะมีขนาดที่แตกต่างกัน  บางอันจะมีขนาดเล็ก  บางอันขนาดใหญ่  ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้
        2.  ขึ้นอยู่กับเทศกาลในการใช้  เช่น บั้งไฟพลุ  จะใช้ในเทศกาลงานบุญกฐิน  เป็นต้น
3.  บั้งไฟที่นิยมนำมาใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ คือ  บั้งไฟหมื่น  บั้งไฟแสนและบั้งไฟล้าน
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบั้งไฟ
            การทำบั้งไฟ   ส่วนประกอบแยกออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้
            1. ส่วนที่เป็นดินปืน ประกอบไปด้วย
    -  ถ่าน (ทำจากไม้สะคางคล้ายต้นเปลือย) ตากให้แห้ง
    -  ดินประสิวตากให้แห้ง
    -  น้ำ
    -  ตัวบั้งไฟ
                            -  ท่อ พีวีซี หรือท่อเหล็ก
                            -  ไม้ไผ่ (สำหรับทำหาง)
            2.  ขนาดของบั้งไฟในปัจจุบัน  มี  3 ขนาด  คือ
                              2.1)  บั้งไฟขนาดเล็ก  บรรจุดินประสิวไม่เกิน 12 กิโลกรัม
                              2.2)  บั้งไฟขนาดกลาง  เรียกว่าบั้งไฟหมื่นใช้ดินประสิวตั้งแต่  12  กิโลกรัมขึ้นไป
                              2.3)  บั้งไฟขนาดใหญ่  เรียกว่า  บั้งไฟแสน   บรรจุดินประสิว  120  กิโลกรัม
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 13/11/2019 18:46
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :