สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2013
อัพเดท2/10/2013
ผู้เข้าชม42877
แสดงหน้า53055
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราศีไศล

อ่าน 1039 | ตอบ 5
หน่วยที่  5
ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราศีไศล
 
พิธีกรรม
            พิธีกรรมของอำเภอราศีไศล  ประกอบด้วย
               1.   การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม
               2.   การประกวดขบวนรำเซิ้ง
               3.   การแข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นสูง
               4.   การแข่งขันจุดบั้งไฟแฟนซี  ( บั้งไฟแสง  สี  เสียง )
               5.   การประกวดกองเชียร์บั้งไฟ ในวันแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง
 

จุดเด่นของพิธีกรรม
            จุดเด่นของประเพณีบุญบั้งไฟ  คือ
   1.  วันแรก   เป็นวันแห่บั้งไฟสวยงาม  สามารถชมได้ที่ปะรำพิธีถนนใจกลางเมือง
   2.  วันที่สอง   เป็นการจุดบั้งไฟขึ้นสูงที่สวนสาธารณพญาแถน         
 

ช่วงเวลาในการจัดงาน
            ประเพณีบุญบั้งไฟ  จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี  จะจัดงานอยู่  2  วันคือในวันศุกร์และวันเสาร์ของเดือน
 

รูปแบบงานบุญบั้งไฟ
            1.   วันแรกเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ  10.00  น.  เป็นขบวนแห่บั้งไฟสวยงามไปตามถนนสายหลักใจกลางเมือง  โดยชาวบ้านจากคุ้มต่างๆจะนำบั้งไฟขึ้นขบวนรถที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามเป็นลวดลายไทยงามวิจิตร  นำแห่ด้วยขบวนรำประกอบดนตรีพื้นเมือง  ซึ่งบนขบวนรถบางขบวนจะเป็นธิดาบั้งไฟและเทพบุตรเทพธิดาตัวน้อย ๆหรือการจำลองเรื่องราวจากนิยายพื้นบ้านปรัมปรา  เช่น  เรื่องท้าวผาแดงกับนางไอ่  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีขบวนประเภทเนื้อหาสาระและตลกขบขันต่างๆที่เปิดโอกาสให้ชาวเมืองที่ต่างอายุกันได้มีโอกาสเข้าร่วมงานและมาประกวดประชันกันอย่างสนุกสนาน
            2.   วันที่สองเป็นการประกวดการจุดบั้งไฟ  มีการประกวดบั้งไฟขึ้นสูงและบั้งไฟแฟนซีต่าง ๆ ในขณะที่ชาวบ้านชาวคุ้มต่างๆก็จะยกขบวนออกร้อง
รำทำเพลงกันตลอดทั้งวันอย่างสนุกสนาน
 

 การเซิ้งบั้งไฟ
            การเซิ้งบั้งไฟ  เป็นการขับร้องเป็นกาพย์ เป็นกลอน  ประกอบด้วยเครื่องดนตรี  พวกกลอง  แคน  ฉิ่ง  เป็นหมู่คณะเพื่อความสนุกสนาน
               1)  พวกเซิ้งธรรมะ  เป็นพวกที่เรียบร้อย  เป็นคณะและมีผู้กล่าวนำ  มีการฟ้อนแบบต่างๆตามที่หัวหน้าคณะจะสั่งกาพย์เซิ้งก็เป็นคติธรรมสอนใจไปด้วย
               2)  พวกเซิ้งกินเหล้า เป็นพวกคอสุรา  ไม่มีขบวนจับกลุ่มกันเล่นเซิ้งไม่เป็นระเบียบ  กาพย์ก็ตลกโปกฮามีทั้งคำสุภาพ  คำหยาบ(แต่ก็ไม่ถือว่าเสียหาย)
               3)  พวกเซิ้งขอเงิน  เป็นพวกที่ไม่อยู่ในอันดับคือ  ไม่มีบท  ไม่มีทำนองกลุ่มละ  4 - 5  คน        ตีกลอง  ตีปี๊บเคาะไม้แล้วแต่นึกออก  พวกหลังนี้เล่นเพื่อขอเงินเท่านั้นเองเพราะประเพณีนี้มีการเซิ้งขอสุรา  ขอขนม  ขอเงินซื้อสุราก็เลยตั้งคณะขึ้นขอบ้าง  ส่วนมากเป็นพวกวัยรุ่นและเด็กเล็ก
 

การแห่บั้งไฟ
            การแห่บั้งไฟจะกำหนดไว้  2  วันคือ วันสุกดิบและวันจุดบั้งไฟ  ในวันสุกดิบคณะเซิ้งบั้งไฟแต่ละคุ้ม  แต่ละคณะจะนำบั้งไฟของตนพร้อมด้วยขบวนแห่มายังหมู่บ้านที่แจ้งฎีกา  โดยจะแห่ไปรวมกันที่วัดและที่วัดจะมีการทำบุญและเลี้ยงแขก  ผู้ที่มีหน้าที่ต้อนรับจะปลูกกระท่อมเล็ก  เรียกว่า  'ผาม'  ขึ้นตามลานวัดเพื่อเป็นที่จุดบั้งไฟและเป็นที่รับแขกที่จะมาประชุมกัน  ทุกๆคนที่มาร่วมงานกันล้วนแต่งกายอย่างสวยงามทั้งหญิงและชาย  โดยเฉพาะสาวๆถ้าสาวบ้านไหนไม่ไปเท่ากับผู้เฒ่าผู้แก่บ้านนั้นไม่ยินดีร่วมทำบุญและไม่ร่วมมือ  ถ้าพ่อแม่ขัดข้องโดยไม่มีเหตุจำเป็นจะเป็นบาป เมื่อตายแล้วจะต้องตกนรกแสนกัปแสนกัลป์และเป็นเหตุให้บ้านเมืองเดือดร้อน  ฟ้าฝนไม่อุดมสมบูรณ์  ทำไร่ทำนาไม่ได้ผล ปัจจุบันอำเภอราษีไศลได้จัดให้บั้งไฟคณะต่างๆไปทำพิธีบวงสรวงคารวะเจ้าปู่เจ้าพ่อหลักเมืองแล้วแต่ละคุ้มจะรำ  เซิ้งเพื่อขอบริจาคไปตามสถานที่ต่างๆได้
            วันแห่บั้งไฟตอนเช้ามีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ศาลาการเปรียญและรับผ้าป่า จากนั้นนำขบวนแห่ไปคารวะมเหศักดิ์หลักเมือง  เจ้าพ่อปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านแล้วขบวนแห่บั้งไฟทุกคณะไปตั้งแถวตามถนนแล้วแห่ไปตามเส้นทางที่คณะกรรมการจัดการกำหนดไว้ในขบวนแห่ บั้งไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงาม  ขบวนฟ้อนรำที่เรียกว่า  เซิ้งบั้งไฟ  จะนำขบวนไปด้วยโดยบั้งไฟแต่ละขบวนจะประกอบด้วย  ขบวนเซิ้งนำหน้าขบวนแสดงความเป็นอยู่ (อาชี) ตลกขบขัน
            ในวันจุดบั้งไฟ  ตอนเช้ามีการทำบุญเลี้ยงพระ  ตักบาตรถวายภัตตาหาร  เลี้ยงดูญาติโยมแล้วแห่บั้งไฟไปรอบพระอุโบสถเพื่อถวายแด่เทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  แล้วนำบั้งไฟออกไปที่จัดไว้สำหรับ จุดบั้งไฟ  การจุดบั้งไฟจะจุดบั้งไฟเสี่ยงทายก่อนเพื่อเป็นการเสี่ยงทายว่า  พืชผลทางการเกษตรประจำปี จะดีเลวหรือไม่  คือ  
    1)   ถ้าบั้งไฟที่เสี่ยงทายจุดไม่ขึ้น (ชุติดค้าง)  ก็ทายว่าน้ำประจำปีจะมากและทำให้ไร่ที่ลุ่ม  เสียหาย  
    2)   ถ้าจุดแล้วขึ้นไประเบิดแตกกลางอากาศ  ทายว่าแผ่นดินจะเกิดความแห้งแล้ง
    3)   ถ้าบั้งไฟจุดขึ้นสวยงามและสูง  ชาวบ้านจะเปล่งเสียงไชโยตลอดทั้งบริเวณลาน เพราะมีความเชื่อว่าข้าวกล้าและพืชไร่ในท้องทุ่งจะได้ผลบริบูรณ์
            หลังจากลำเสี่ยงทายแล้วก็จะทำการจุดบั้งไฟเสียง  หลังจากนั้นก็จะจุดบั้งไฟที่นำมาแข่งขัน   บั้งไฟหมื่นและบั้งไฟแสน  การจุดชนวนใช้เวลาไม่กี่นาทีบั้งไฟก็จะพุ่งไปในอากาศ  การขึ้นของบั้งไฟจะมีเสียงดังวี้ดคล้ายคนเป่านกหวีดหรือเป่ากระบอก  ส่วนบั้งไฟแข่งขันจะจุดหลังบั้งไฟเสียงการจุดบั้งไฟแข่งขัน  ถ้าบั้งไฟของคณะใดขึ้นสูงก็เป็นผู้ชนะ  ถ้าขึ้นสูงมากก็จะโห่ร้องยินดี  กระโดดโลดเต้นกันอย่างเต็มที่และจะแบกช่างทำบั้งไฟเดินไปมา  แต่ถ้าบั้งไฟของคณะใดไม่ขึ้นหรือแตกเสียก่อนช่างบั้งไฟจะถูกโยนลงโคลนตมไม่ว่าบั้งไฟจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตามก็จะจับโยนทั้งนั้น  การจุดบั้งไฟช่างทำบั้งไฟจะเป็นคนจุดเองหรือบางทีคนในคณะบั้งไฟของตนที่มีความชำนาญจะเป็นคนจุด  กรรมการจะจับเวลาว่าใครขึ้นสูงกว่ากัน  การจุดบั้งไฟนี้น่ากลัวมาก  บางบั้งก็แตก บางบั้งก็ขึ้นสูง  ในวันจุดบั้งไฟนี้ประชาชนพากันมามุงดูอย่างคับคั่งนั่งอยู่ตามร่มไม้เป็นกลุ่มๆ  หลังจากจุดเสร็จแล้วจะมอบรางวัลให้กับบั้งไฟที่ขึ้นสูงตามลำดับที่  1 – 3  จากนั้นคณะเซิ้งพากันเซิ้งกลับไปบ้านของตนหรือบ้านช่างทำบั้งไฟ
            การนำรอยไฟ (การนำฮอยไฟ)  หมายถึง  การเล่นสนุกหลังจากจุดบั้งไฟแล้วมีการตามช่างและชาวบ้านที่เป็นเจ้าบ้านไปดื่มเหล้าและเล่นสนุกสนานกันอีก  การตามรอยไฟจะเป็นสู่ขวัญให้ช่างทำบั้งไฟด้วย  คือ  เริ่มแรกอาราธนาสู่ขวัญเพื่อทำขวัญช่าง  เมื่ออาราธนาเสร็จแล้วหมอก็เริ่มการสู่ขวัญบ้านที่ทำการสู่ขวัญเป็นบ้านช่างทำบั้งไฟ  ทุกคนในบ้านจะออกมานั่งรับการสู่ขวัญ  หมอสู่ขวัญนำคำสู่ขวัญที่ดีๆมาสู่  เมื่อเสร็จแล้วมีการผูกแขนเพื่อเป็นมงคลหลังจากสู่ขวัญและผูกแขนช่างทำบั้งไฟแล้วก็รับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนาน  การนำรอยไฟปฏิบัติกันทั่วไป  ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติกันน้อยลง  และจะมีการเซิ้งตามรอยไฟคือ  เป็นการเซิ้งเพื่อเยี่ยมเยียนตามบ้านเรือนชาวบ้านจนถึงค่ำจึงเลิกรากันไป  โดยเนื้อความของกาพย์เซิ้งจะเป็นการขอเหล้าสาโทดื่มฉลองและจะมีการกล่าวขอบคุณและให้ศีลให้พร
            ประเพณีบุญบั้งไฟกับชีวิตของชาวอีสานจึงมีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น  ชาวอีสานจะจัดทำบุญบั้งไฟกันอย่างเอิกเกริก  ยิ่งปีใดฝนแล้งจะต้องทำเป็นกรณีพิเศษ  นอกจากนี้ยังถือเป็นการทำบุญประกอบคุณงามความดีตามความเชื่อถือที่มีมาแต่โบราณกาล  เช่น  มีงานบวชนาค  งานสรงน้ำพระพุทธรูป  งานถือน้ำพิพัฒน์ต่อหน้าพระพุทธรูป  กล่าวได้ว่าชาวอีสานใช้บั้งไฟเป็นสื่อในการให้ประชาชนทำบุญ  เป็นสื่อในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับพญาแถน  บั้งไฟจึงมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของคนอีสานในฐานะเป็นเครื่องมือของพิธีขอฝนเพื่อให้ตกต้องตามฤดูกาล  นอกจากนี้ประเพณีบุญบั้งไฟยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านจากหมู่บ้านและตำบลต่างๆได้มาช่วยกันทำบุญบั้งไฟมาร่วมกันสนุกสนานเป็นการรวมพลังประชาชนให้มาทำกิจกรรมร่วมกัน  ฝึกให้รักและสามัคคีกันได้เป็นอย่างดี
 

การแข่งขันการจุดบั้งไฟ
            ในการแข่งขันจุดบั้งไฟจะมีการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายก่อนแล้วค่อยจุดบั้งไฟที่จะทำการแข่งขัน  การจุดบั้งไฟจะจุดขึ้นทีละบั้ง  แล้วกรรมการดูการจุดของแต่ละบั้งไฟ
 

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
            เกณฑ์การตัดสิน  จะดูที่ความสูงของบั้งไฟที่ยิงขึ้น  ถ้าบั้งไฟของหมู่บ้านใดขึ้นสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะ  โดยการตัดสินจะวัดดูจากการขึ้นของบั้งไฟที่สูงเหนือเมฆและลงมาจนหัวบั้งไฟพ้นจากก้อนเมฆแต่ถ้าบั้งไฟของหมู่บ้านใดยิงไม่ขึ้นหรือยิงขึ้นแต่ไม่สูงจะไม่ได้รางวัลและถูกลงโทษ  ด้วยการนำคนทำบั้งไฟโยนลงโคลน
ความคิดเห็น :
2
อ้างอิง

Joy
warehouses warehouses warehouses warehouses Miami warehouses Miami warehouses contemporary homes for sale how to find a real estate agent FHA approved homes for sale Charleston SC real estate top real estate agents local real estate agents Alaska real estate homes for sales Hotel Brokers | Commercial Building For Sale | Motel For Sale | Miami Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Mls | Comercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate For Sale | Commerial Real Estate | Warehouses For Sale Miami | Commercial Real Estate | Warehouses For Sale | Commercial Mls | Hotel For Sale | Office Building For Sale | Hotel Broker | Commercial Real Estate Agent | Commercial Real Estate Broker | Hotel Brokers | Commercial Property | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Miami | Commercial Real Estate Broker | Warehousing | Commercial Realtors | Commercial Office Building | Office Space | Commercial Real Estate In Miami | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Mortgage | Commerical Real Estate | Hotels For Sale | Commercial Real Estate Miami | Office Space Miami Florida | Office Building For Lease | Office Space For Sale | Commercail Real Estate | Office Building | Shopping Center For Sale | Commercial Properties| Miami Warehouse Space | Commercial Real Estate Agents | Warehouses For Sale In Miami | Office Buildings | Commercal Property For Sale | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | Commercial Real Estate Agents | Commercial Real Estate Search | Commercial Real Estate Miami Fl | Miami Warehouses | Warehouse For Lease | Commercial Mortgage | Comercial Property For Sale | Commercial Property | Commercial Real Estate Broker | Office Building For Lease | Office Space | Comercial Property | Commercial Real Estate Miami | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Companies | Office Building For Sale | Industrial Property | Commercial Real Estate For Sale | Warehouse For Sale | Commercialrealestate | Commercial Property | Miami Dade Commercial Real Estate | Commercial Property For Sale | Commercial Real Estate Miami Florida | Commerical Real Estate Listings | Commercial Realtors | Motel For Sale | Miami Commercial Realtors | Commercial Real Estate Brokers | Buy Hotel | | Miami Warehouse Space | Warehouse For Sale Miami | Commercial Mortgage | Warehouses For Sale | Buildings For Sale | Office Building For Sale | Office Buildings For Sale | Commercial Mortgage Rates | Office Space Miami | Commercial Real Estate Agent | Warehouse In Miami | Offices For Sale | Office Space For Lease | Warehousing | Office Building Sale | Commercial Realtors | Hotel Motels For Sale | Commercial Real Estate Listings | Office Space For Lease | Office Space For Rent | commercial real estate companies | Commercial Office Buildings For Sale | Office Building Miami | Warehouse For Sale In Miami Florida | Office Buildings | Warehouse Space | Commercial Real Estate Agents | Warehouses For Sale | Commercial Real Estate Interest Rate | Commercial Real Estate Miami | Warehouse For Sale | Commercial Real Estate Brokers | Miami Dade Commercial Real Estate | Commerical Real Estate For Sale | Commercial Warehouse For Sale | Commercial Real Estate Brokers | Miami Commercial Realtors | Office Buildings For Sale | Commercial Real Estate Miami Fl | Doral Florida Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Listing | Doral Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Brokers | Miami Commercial Real Estate Broker | Lease Office | Commercial Property Brokers | Miami Office Buildings | Warehouses For Sale Miami | Commercial Realtors | Warehouse Listings | Warehouses For Sale Miami | Commercial Real Estate Mortgage | Office Space For Rent Miami | Warehouse For Sale Miami | Comercial Property | Miami Commercial Real Estate For Sale | Commercial Realtor | Commercial Real Estate Miami Florida | Commercial Real Estate Company | Miami Commercial Real Estate | Commercialrealestate | Warehouse For Lease | Hotel For Sale | Office Space For Rent Miami | Miami Commercial Real Estate | Office Building For Rent | Offices For Lease | Commerical Real Estate For Sale | Miami Warehouse | Commercial Property For Sale | Commercial Real Estate Loan | Miami Warehouses For Lease | Commercial Real Estate Companies | Commerical Real Estate Companies | Commercial Real Estate Miami Fl | Search Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Broker Miami | Commercial Properties | Commercial Properties | Commercial Realtor | Commercial Office Space | Commercial Real Estate Miami Fl | Office For Rent | Commercial Mortgage Interest Rates | Commercial Property
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 18/03/2019 22:36
3
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 26/03/2019 01:06
4
อ้างอิง

Sue
 • Florida Commercial Real Estate
 • Florida Warehouses
 • Office Warehouse Space
 • ✔ Miami Commercial Real Estate Broker
 • Commercial Real Estate Sale
 • Warehousing Distribution
 • Maryland Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate San Antonio
 • NY Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Brokerage
 • ✔ Commercial Real Estate Listing
 • Real Estate Commercial
 • Commercial Property For Sale
 • ✔ Commercial Real Estate For Sale
 • ✔ Office Space
 • ✔ Warehouse For Rent
 • Office Space Atlanta
 • ✔ Warehousing
 • ✔ Office Building
 • Massachusetts Commercial Real Estate
 • Los Angeles Office Space
 • Commercial Real Estate Properties
 • Las Vegas Commercial Real Estate
 • Buildings For Lease
 • Real Estate Commercial
 • ✔ Office Space For Rent Miami
 • ✔ Office Building For Sale
 • Dallas Office Space
 • New York Warehouses
 • Rent Warehouse
 • Maine Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Loan
 • Commercial Real Estate Agent
 • ✔ Motel For Sale
 • PA Commercial Real Estate
 • ✔ Orlando Commercial Real Estate
 • Services
 • Warehouses For Sale
 • NJ Office Space
 • Commercial Real Estate Listings
 • Connecticut Commercial Real Estate
 • DC Office Space
 • Buy Commercial Real Estate
 • ✔ Commercial Real Estate Broker
 • Warehouses Miami
 • ✔ Doral Florida commercial real estate
 • Commercial realestate
 • Illinois Commercial Real Estate
 • Warehouses Houston
 • ✔ Commercial Real Estate Florida
 • Atlanta Office Space
 • Office Space Miami
 • Rent Commercial Real Estate
 • Commercial Property Mortgage
 • ✔ Warehouses For Lease
 • Orlando Office Space
 • North Carolina Commercial Real Estate
 • Chicago Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Agents
 • Commercial Land
 • Michigan Commercial Real Estate
 • WAREHOUSE FOR SALE
 • Commercial Property Loan
 • NC Commercial Real Estate
 • Business Relocation
 • Commercial Space For Lease
 • Refrigerated Warehousing
 • New Jersey Warehouses
 • Leasing Office Space
 • Warehouses For Rent
 • Commercial Real Estate Kansas City
 • Boston Office Space
 • Houston Commercial Real Estate
 • Long Island Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate For Sale
 • NYC Commercial Real Estate
 • Commercial Buildings
 • Office Building For Sale
 • Phoenix Commercial Real Estate
 • ✔ Miami Warehouse For Sale
 • Atlanta Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Charlotte
 • Commercial Mortgage
 • Cold Storage Warehouses
 • Manhattan Office Space
 • Industrial Warehousing
 • Warehouses For Sale
 • Commercial Property
 • Office Space Rentals
 • Warehouse Logistics
 • Commercial Real Estate Portland
 • Warehouses Atlanta
 • NH Commercial Real Estate
 • Denver Commercial Real Estate
 • Miami Commercial Real Estate
 • Office Space For Sale
 • Offices For Lease
 • Commercial Real Estate Companies
 • Business Premises
 • Commercial Properties
 • Business Property
 • Commercial Real Estate Miami
 • Warehouse For Sale Doral FL
 • Office Space Rental
 • Office Space San Diego
 • Storage Warehouses
 • Nashville Commercial Real Estate
 • Business Real Estate
 • Storage Warehousing
 • Office Space
 • California Commercial Real Estate
 • Business Office Space
 • DC Commercial Real Estate
 • ✔ Warehousing Buildings
 • Site Map
 • Commercial Real Estate Search
 • ✔ Warehouse For Rent Miami
 • Business Realty
 • Office Space NYC
 • Office Space London
 • Austin Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Washington
 • ✔ Warehouses For Sale In Miami
 • Office Space Seattle
 • ✔ Warehouse For Lease
 • Commercial Real Estate
 • Business Realestate
 • Indiana Commercial Real Estate
 • Distribution Warehouse
 • ✔ Office Space For Sale
 • Commercial Real Estate Loans
 • Commercial Real Estate Financing
 • Commercial Realty
 • Refridgerated Warehouse
 • Minnesota Commercial Real Estate
 • Texas Commercial Real Estate
 • Industrial Property
 • Commercial Real Estate Brokers
 • ✔ Industrial Parks
 • Commercial Mortgage Brokers
 • Commercial Property Sale
 • Corporate Office Space
 • Commercial Office Space
 • New Jersey Commercial Real Estate
 • Office Space Las Vegas
 • ✔ Commercial Property
 • Office Space Washington DC
 • Virginia Commercial Real Estate
 • Chicago Office Space
 • Commercial Property For Lease
 • Office Space Available
 • Ohio Commercial Real Estate
 • Office Buildings
 • ✔ Commercial Real Estate Miami Florida
 • Buy Warehouses
 • California Warehouses
 • Seattle Commercial Real estate
 • Hotels For Sale
 • ✔ Commercial Real Estate Companies
 • Commercial Real Estate San Francisco
 • ✔ Miami Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Property
 • Commercial properties For Sale
 • Boston Commercial Real Estate
 • Commercial Space
 • ✔ Warehouse Space
 • Distribution Warehouses
 • Commercial Warehousing
 • Commercial Realtors
 • Warehousing Logistics
 • Commercial Building For Sale
 • Commercial Real Estate Broker
 • ✔ Office For Lease
 • ✔ Warehouse For Sale Miami
 • ✔ Rent Office Space
 • Space Office
 • Office Space For Lease
 • Warehouse For Lease
 • NY Office Space
 • Office Space For Rent
 • Office Space Los Angeles
 • ✔ Hotel Broker
 • ✔ Commercial Property For Sale, Rent And Lease
 • Business Properties
 • Warehouse Space
 • Office Space San Francisco
 • NJ Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Brokers Network
 • ✔ Buildings For Sale
 • Commercial Real Estate Dallas
 • Buildings For Sale
 • San Diego Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Finance
 • CT Commercial Real Estate
 • Class A Office Space
 • Austin office space
 • Commercial Real Estate Raleigh
 • Office Space Lease
 • Industrial Real Estate
 • ✔ Warehouses For Sale
 • Oregon Commercial Real Estate
 • Orlando Commercial Real Estate
 • Warehouses
 • Warehousing And Storage
 • ✔ Commercial Real Estate For Sale, Rent And Lease
 • Office Space Houston
 • Warehousing
 • Office Space Portland
 • Utah Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Company
 • Commercial Real Estate St Louis
 • Rent Office Space
 • Denver Office Space
 • Lease Office Space
 • Georgia commercial real estate
 • Commercial Property Listings
 • ✔ Office Space For Rent
 • Office Space New York
 • New York Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Los Angeles
 • Colorado Commercial Real Estate
 • Office Space New York City
 • Hotel Brokers
 •  
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 26/03/2019 01:07
  5
  อ้างอิง

  Sue
  Commercial Real Estate For Sale | Warehouses For Sale Miami | Office Space For Lease | Buy Hotel | Commercial Properties | Commercial Real Estate Agent | Miami Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Agents | Commercial Real Estate Broker | Warehouses For Sale Miami | Office Buildings For Sale | Miami Dade Commercial Real Estate | Office Space For Rent Miami | Commercial Real Estate Miami Florida | Commercial Real Estate Agents | Offices For Lease | Warehouses For Sale | Office Building For Sale | Warehouse For Lease | Warehouse In Miami | Office Space Miami | Commercial Real Estate Loan | Commercial Real Estate Listings | Warehouse For Lease | Hotel Motels For Sale | Office Building For Lease | Office Space | Warehouse For Sale Miami | Commercial Real Estate Miami Fl | Search Commercial Real Estate | Office Building | Commercial Real Estate Companies | Commercial Real Estate Miami | Comercial Property | Comercial Property | Warehouse For Sale | Hotel For Sale | Commercial Real Estate For Sale | Commerical Real Estate Companies | Commercial Real Estate | Warehouse Listings | Commercial Property | Miami Commercial Real Estate | Commercial Property | Office Building For Sale | Commerical Real Estate | Office Buildings | Commercial Mls | Commercial Real Estate Miami Fl | Hotel Brokers | Commercialrealestate | Commerical Real Estate For Sale | Office Building Sale | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Real Estate Mls | Commercial Realtors | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate Company | Doral Commercial Real Estate | Commercial Mortgage | Lease Office | Warehousing | Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Brokers | Miami Commercial Realtors | Commercial Property For Sale | Miami Warehouse Space | Office Space For Lease | Warehousing | Warehouse For Sale Miami | Commerical Real Estate Listings | Commercial Mortgage Rates | Commercial Realtor | Warehouses For Sale In Miami | Office Building Miami | Commercial Office Building | Warehouses For Sale Miami | Miami Warehouses | Commercial Realtor | Commercial Real Estate Brokers| Warehouses For Sale | Office Space Miami Florida | Commercial Office Space | Commercial Realtors | Office Building For Lease | Warehouses For Sale | Miami Commercial Real Estate Broker | Commerical Real Estate For Sale | Office Space For Sale | Miami Dade Commercial Real Estate | Miami Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | Commerial Real Estate | Doral Florida Commercial Real Estate | Motel For Sale | Warehouse For Sale In Miami Florida | Miami Commercial Realtors | Buildings For Sale | Commercial Real Estate Companies | Industrial Property | commercial real estate companies | Office Building For Sale | Commercial Real Estate Broker Miami | Miami Warehouse Space | Miami Warehouses For Lease | Office Space For Rent | Motel For Sale | Commercial Properties | Office Buildings For Sale | Commercial Real Estate Interest Rate | Commercial Real Estate Listing | Miami Office Buildings | Commercial Office Buildings For Sale | Commercail Real Estate | Office Space | Comercial Real Estate For Sale | Warehouse For Sale | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Real Estate Agent | Miami Commercial Real Estate Broker | Commercial Mortgage Interest Rates | Commercial Building For Sale | Office For Rent | Shopping Center For Sale | Commercial Mortgage | Commercial Real Estate Broker | Comercial Property For Sale | Hotel For Sale | Commercial Real Estate Agents | Office Space For Rent Miami | Commercial Real Estate Miami Fl | Miami Warehouse | Commercial Real Estate In Miami | Hotels For Sale | Commercial Property For Sale | Warehouse Space | Commercial Real Estate Miami | Commercial Property | | Commercial Real Estate Mortgage | Commercial Real Estate Search | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Mortgage | Office Buildings | Commercial Properties| Commercial Real Estate Miami | Commercialrealestate | Hotel Brokers | Warehouse For Lease | Hotel Broker | Commercial Warehouse For Sale | Commercal Property For Sale | Commercial Real Estate Miami | Offices For Sale | Commercial Property Brokers | Office Building For Rent | Commercial Real Estate Miami Florida | Commercial Property | Commercial Realtors
   
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 26/03/2019 01:08
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :