สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2013
อัพเดท2/10/2013
ผู้เข้าชม42877
แสดงหน้า53055
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29




ผู้เชี่ยวชาญ

อ่าน 1232 | ตอบ 0
ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
 

Mail>> detkul_surin@yahoo.com  เว็บไซต์ ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
ดร.เดชกุล   มัทวานุกูล  
สาขาวิชาหลักสูตรการสอนและประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์      
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 


ประสบการณ์ด้านการสอน 
2530 -  2546 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นประถมศึกษาที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่3)
2546  - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาตรี  
วิชาหลักสูตรและการจัดการ  
วิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
วิชาพฤติกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ  
วิชาการออกแบบการพัฒนาการเรียนรู้  
วิชาการสร้างและการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  
วิชาทักษะและเทคนิคการสอน
ระดับปริญญาโท  
วิชาการพัฒนาหลักสูตร  
วิชาการวิจัยในชั้นเรียน  
วิชาการวิจัยทางการศึกษา                  
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต 

ผลงานการวิจัย 
1.   การพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาครูโรงเรียนราชมงคลและโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  จังหวัดสุรินทร์   2550
2.   การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายการอบรมครู  การวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู   จังหวัดสุรินทร์  2552
3.   การศึกษาสภาพและประสิทธิภาพของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ที่ส่งผลต่อแนวทางการฝึก     ประสบการณ์วิชาชีพครู  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
4.   รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                
      (หลักสูตร 5 ปี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   



ดร.ขจรศักดิ์    สงวนสัตย์

 

การทำงานและการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ





 
อ.โสภณวิชญ์  บุญพูนเลิศ

 182020 163610437021984 5594143 n 
  
อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา 5/3 หมู่ 2 
ผู้ให้คำแนะนำในการทำเว็บไซต์ https://www.facebook.com/nuclub.zeed

การทำงานและการศึกษา

 

ข้อมูลติดต่อ

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :