สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2013
อัพเดท2/10/2013
ผู้เข้าชม42877
แสดงหน้า53055
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
หลักการและเหตุผล

อ่าน 1191 | ตอบ 2
หลักการและเหตุผล
           
ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต
ของคนในอำเภอราษีไศล  โดยได้มีการเรียนรู้  สืบทอดจากประสบการณ์จริง  ประเพณีบุญบั้งไฟถือว่าเป็นภูมิปัญญา
ด้านศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  ความเชื่อและความสามัคคีของคนในท้องถิ่น  โดยมีความเชื่อว่า  ประเพณีบุญบั้งไฟ
เป็นประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญาแถน  จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์  ฝนตกต้องตามฤดูกาล  พืชพันธุ์
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์  ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ประชาชนในอำเภอราษีไศล  ได้สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรม 
ที่ยึดถือเป็นปฏิบัติเป็นประจำในระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
            จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้จัดทำเชื่อว่า  ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่ควรได้รับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำเผยแพร่  อีกทั้งควรให้เยาวชนศึกษาและทราบความเป็นมาของภูมิปัญญา  อันจะก่อ
ให้เกิดความรัก  ความหวงแหนในประเพณีท้องถิ่นของตน
ความคิดเห็น :
2
อ้างอิง

Joy
warehouses warehouses warehouses warehouses Miami warehouses Miami warehouses top real estate agents finding a real estate agent cheap homes for sale houses for sale houses for sale in Florida Florida real estate Commercial Real Estate Miami | Hotel Motels For Sale | Commerical Real Estate Companies | Commercial Real Estate Interest Rate | Miami Warehouses For Lease | Office Buildings | Commercial Real Estate Brokers | Warehouse For Sale | Hotel Brokers | Commercial Mortgage | Commercial Properties | Commerical Real Estate For Sale | Comercial Real Estate For Sale | Commercial Properties| Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate In Miami | Miami Commercial Real Estate For Sale | Commercial Property | Commercialrealestate | Miami Warehouse Space | Warehouses For Sale | Office Building Miami | Office Space For Lease | Commercial Office Buildings For Sale | Commercial Properties | Office Space For Lease | Office Space For Sale | Commercial Warehouse For Sale | Commercial Real Estate For Sale | Miami Commercial Real Estate Broker | Miami Warehouses | Commercial Real Estate Brokers | Office Building Sale | Lease Office | Motel For Sale | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate Search | Commercial Building For Sale | Commercial Property For Sale | Warehouses For Sale In Miami | Commercial Mortgage Interest Rates | Hotel For Sale | Commercial Real Estate Broker | Industrial Property | Commercial Mls | Commercial Real Estate Broker | Warehouse For Sale In Miami Florida | Commercial Real Estate Listings | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Miami | Miami Warehouse Space | Office Space For Rent Miami | Commercial Real Estate Mls | Warehouse For Sale Miami | Office Buildings For Sale | Office Building For Sale | Search Commercial Real Estate | Comercial Property For Sale | Office Space | Miami Dade Commercial Real Estate | Warehouse Space | Commercial Real Estate Companies | Commerical Real Estate For Sale | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Miami Fl | Hotels For Sale | Commercial Real Estate Miami Florida | Commercial Real Estate Agents | Commercial Property Brokers | Commerial Real Estate | Commercial Office Building | Miami Commercial Real Estate | Warehouses For Sale Miami | Office Space Miami Florida | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Real Estate Agent | Commerical Real Estate | Commercial Realtors | Commerical Real Estate Listings | Commercial Realtors | Commercial Real Estate | Miami Warehouse | Commercial Real Estate Miami | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | Warehouse In Miami | Commercail Real Estate | Commercial Real Estate Agents | Commercial Real Estate Loan | Doral Florida Commercial Real Estate | Commercial Office Space | Hotel For Sale | Miami Office Buildings | Warehouse For Lease | Office Building For Lease | Office For Rent | | Warehouses For Sale | Office Space | Commercial Mortgage Rates | Warehousing | Warehouses For Sale | Commercial Real Estate For Sale | Warehouses For Sale Miami | Buildings For Sale | Miami Commercial Realtors | Commercial Property | Offices For Sale | Commercial Real Estate Mortgage | Miami Dade Commercial Real Estate | Warehouses For Sale Miami | Commercial Realtor | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Realtors | Office Building | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Companies | Office Building For Sale | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Agents | Motel For Sale | Miami Commercial Real Estate | Commercial Property For Sale | Comercial Property | Warehouse For Lease | Commercial Property | Commercial Real Estate Agent | Warehouse For Sale | Commercial Mortgage | Buy Hotel | Office Buildings | Miami Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Brokers | Office Building For Rent | Commercial Real Estate Broker Miami | Doral Commercial Real Estate | Office Building For Sale | Commercial Real Estate Mortgage | Commercial Real Estate Company | Commercial Real Estate Listing | Commercal Property For Sale | Warehouse For Sale Miami | Office Space For Rent Miami | Office Space Miami | Warehouse Listings | commercial real estate companies | Shopping Center For Sale | Commercialrealestate | Hotel Broker | Commercial Property | Commercial Real Estate Miami | Miami Commercial Realtors | Commercial Realtor | Office Buildings For Sale | Commercial Real Estate Miami Florida | Comercial Property | Offices For Lease | Office Building For Lease | Warehousing | Hotel Brokers | Office Space For Rent
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 19/03/2019 02:00
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :