สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2013
อัพเดท2/10/2013
ผู้เข้าชม42877
แสดงหน้า53055
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
แนวทางดำเนินงานจัดการเรียนรู้

อ่าน 366 | ตอบ 0
แนวทางดำเนินงานจัดการเรียนรู้
           
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง  บุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง  มีรูปแบบจัดการเรียนรู้  ดังนี้
  1. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  โดยมีขั้นตอนอย่างน้อย 4  ขั้นตอน  ดังนี้
                        1.1  ขั้นศึกษาวิเคราะห์
                        1.2  ขั้นวางแผน
                        1.3  ขั้นปฏิบัติ
                        1.4  ขั้นวัดผล  ประเมินผล
  1. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
  1. การเรียนรู้จากประสบการณ์  เป็นการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
                        3.1ครูผู้สอน  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
                        3.2  ผู้เรียน  วิเคราะห์ผลจากสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติจริง
     4.   การเรียนรู้จากการทำงานกลุ่ม  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่นำความคิดและประสบการณ์มาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  โดยมีการแก้ปัญหาและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :